غلاف پیپ

غلاف پیپ یا جلد های پارچه ای و چرمی پیپ که خیلی لطیف و نرم هستند برای محافظت پیپ هستند .

اگر پیپ خود را در کیف نگه میدارید حتما داخل غلاف های نگهداری پیپ قرار دهید که غلاف های پیپ چرمی و‌ پارچه ای موجود و برای جلوگیری از آسیب رسیدن به پیپ های شما مفید هستند .

نمایش دادن همه 11 نتیجه