فندک سر کج پیپ

فندک سرکج پیپ
در واقع فندک سرکج پیپ مخصوص روشن کردن پیپ هستند معمولا در دنیا تنوع زیادی ندارند و متاسفانه سازندگان فندک دنیا به دنیای پیپ خیلی توجه کافی نداشتند !
از طرفی حرفه ای ها اعتقاد به این دارند که کبریت بهترین وسیله روشن کردن پیپ است.
که در همین سایت کبریت های مختلف عرضه می شود و بسته به مقدار خرید شما کبریت های انجمن پیپ از ماسترو رحیمی هدیه می گیرید .
فندک های مخصوص پیپ یا فندک های سرکج پیپ انواع مختلف دارد که در این سایت بعضی از آنها در اختیار شما جهت انتخاب قرار گرفته اس.

نمایش دادن همه 12 نتیجه