پولیش پیپ

پولیش پیپ :
پولیش های مختلفی در دنیای پیپ برای سرویس های قسمت های مختلف پیپ استفاده می شود که اکثرا مورد بی توجهی قرار گرفته و مشکلاتی که برای پیپ ها ایجاد می شود بیشتر به خاطر بی توجهی به موضوع مهم پولیش کردن پیپ می باشد.
همانطور که مطلع هستید ماسترو رحیمی همیشه دعوت کردند که پیپ های خود را هر دو ماه حداقل یک بار برای سرویس دوره ای و مرمت پیش ایشان بیاورید تا حرفه ای براتون پیپ دیفیوز و نظافت و سرویس کامل و حرفه ای شود ولی در طول همین دو ماه استفاده هم شما بایستی قسمت های مختلف پیپ های ارزشمند خود را پولیش کنید و از مایع های مختلف و یا کرم ها و واکس های متنوع استفاده کنید.
پولیش برایر و پولیش استم و تنوع خاصی از ادوات مربوط به پولیش پیپ را برای شما فراهم کردیم .
موضوع پولیش پیپ به پولیش قسمت آتشگاه ‌‌و قسمت برایری پیپ ختم نمی شود و شما بایستی استم هم پولیش کنید که موضوع تخصصی است و از ما مشورت بگیرید .

نمایش دادن همه 7 نتیجه