استند حلقه چرمي پيپ

تومان45.000

جهت جلوگيري از برخورد استم ( دهني پيپ )
با سطوح
سبك و قابل حمل
چرم طبيعي دست دوز