استند سیگاربرگ ايراني

تومان35.000

قابل حمل و سبك و جمع شو
طرح امضای ماسترو رحیمی
چوب سفید رگ دار