استند سیگاربرگ ايراني

35,000 تومان

قابل حمل و سبك و جمع شو
طرح امضای ماسترو رحیمی
چوب سفید رگ دار