استند سیگاربرگ طلایی

295,000 تومان

ساخت ماسترو رحیمی
هرعدد
آلومینیوم آب کاری شده
بسیار با کیفیت
برای اولین بار در ایران