استند سیگاربرگ طلایی

تومان295.000

ساخت ماسترو رحیمی
هرعدد
آلومینیوم آب کاری شده
بسیار با کیفیت
برای اولین بار در ایران