استند سیگاربرگ مشکی

تومان495.000

ساخت ماسترو رحیمی
هر عدد
آلومینیوم آب کاری شده
بسیار با کیفیت
برای اولین بار در ایران