استند پیپ چرم طبیعی

95.000

 با کیفیت ، مناسب طبیعت گردی و یا اسموک‌ در فضای باز ، به لبه های پیپ به خاطر باد آسیب نمی بیند