استند پیپ

استند پیپ ۶ تایی از ریشه چوب افرا بسیار زیبا و چشم نواز