استند

۶ تایی از ریشه چوب توسکا بسیار زیبا و چشم نواز