تمپر

کوبه پیپ چوبی

The Tamper :
قسمتی با سری تخت به صورت نیم دایره و یا دایره که جهت فشرده کردن توتون در حین بارگذاری و یا درحین اسموک از آن استفاده می‌ شود .
پروسه ای اساسی در پیپ کشیدن که کمک به روشن نگاه داشتن توتون می کند .

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به لینک زیر مراجعه کنید :

https://www.pasargadtabac.net/pip/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%BE