تمپر

دسته:

کوبه پیپ چوبی

 

The Tamper :
قسمتی با سری تخت به صورت نیم دایره و یا دایره که جهت فشرده کردن توتون در حین بارگذاری و یا درحین اسموک از آن استفاده می‌ شود .
پروسه ای اساسی در پیپ کشیدن که کمک به روشن نگاه داشتن توتون می کند .
در هنگام روشن کردن توتون با اعمال اولین شعله بر روی توتون ، توتون بارگذاری شده در مجاورت با شعله آتش می گیرد ، می سوزد و رطوبت خود را از دست میدهد ، در این حال ، توتون سوخته تبدیل به خاکستر شده و به سمت بالا حرکت کرده و به اصطلاح میشکفد ، جهت برقراری ارتباط بین خاکستر و توتون نسوخته و متراکم زیرین ، در این هنگام از تمپر ، استفاده می‌کنیم و به آرامی و با اعمال فشار اندک که حتی از وزن خود تمپر نیز می‌تواند کمتر باشد ارتباط بین توتون در حال سوختن و خاکستر شده بالایی را با توتون نسوخته و متراکم قرار گرفته در پایین برقرار می کنیم ، به این صورت به ادامه روند سوختن و شعله ور ماندن توتون بدون استفاده از شعله مجدد کمک می‌کنیم .
در این مرحله احتمال خاموش شدن توتون در حدود ۹۰ درصد می باشد پس اگر توتون شما خاموش شد نگران نباشید به آرامی آن را تمپ کنید و عمل شعله گرفتن را تکرار کنید ، در این مرحله توتون به مدت بیشتری روشن خواهد ماند به دلیل اینکه میزان رطوبت توتون بر اثر سوختن کمتر شده است و مانند مرحله اول شکفته نمی شود و بالا نمی آید و در نتیجه ارتباط بین توتونهای شعله ور در بالا و توتون های نسوخته پایینی بهتر برقرار می ماند ، در این مرحله با کام گرفتن های ملایم و آرام و همزمان تمپ کردن بسیار ملایم به شعله ور شدن و روشن ماندن توتون کمک خواهید کرد .
توجه داشته باشید میزان فشاری که در حالت تمپ کردن به سطح توتون اعمال می کنید بسیار اندک و کنترل شده باشد چرا که هدف ، تنها برقراری ارتباط بین توتون شعله ور شده با توتون نسوخته پایینی و انتقال شعله بین این دو سطح توتون می باشد ، پس اگر از تمپری سنگین استفاده می کنید بسیار مراقب باشید که وزن خود تمپر به همراه فشار دست شما باعث از هم پاشیدگی خاکستر و از بین رفتن منبع گرمایی و شعله و در نتیجه خاموش شدن توتون نشود ، در این حالت نه تنها شما فشاری وارد وارد نمی کنید بلکه باید وزن تمپر را نیز کنترل کنید تا درصد کمتری از وزن آن باعث تمپ شدن توتون سوخته و کمک به ادامه روند سوختن کند .
از طرفی دیگر اگر از تمپری سبک استفاده می کنید شاید وزن آن جهت تمپ کردن و برقراری اتصال بین سطوح مختلف توتون کافی نباشد و نیاز به اعمال فشار اما کنترل شده از طریق دست شما باشد .
میبینیم که این ابزار وسیله ای مهم و ضروری و کاربردی جهت روشن نگاه داشتن توتون در طول مدت اسموک می باشد .
داشتن ابزار روشن کردن همانند کبریت و یا فندک در هنگام پیپ کشیدن امری بدیهی می باشد و به همان اندازه به همراه داشتن تمپر نیز لازم و ضروری است چراکه در صورت استفاده صحیح و مناسب از این وسیله می توانید کیفیت اسموک بالاتری داشته باشید و با مدیریت صحیح روند سوختن توتون ، طعم و درک بهتری از توتون مصرفی خود را داشته باشید .
یکی دیگر از موارد استفاده از تمپر در مواردی است که گاهی قسمتی از توتون نسوخته باقی مانده است و سمت دیگر شعله‌ور است ، در این صورت با قرار دادن تمپر بر روی سطح شعله ور و نگاه داشتن آن بر روی سطح مورد نظر و همزمان کام گرفتن ملایم و مناسب باعث می‌شوید که هوای ورودی از سمتی که توتون نسوخته باقی مانده و تمپر بر روی آن قرار ندارد ، عبور کرده و به شعله ور شدن توتون نسوخته کمک کند تا بتوانید سوختنی هماهنگ و یکدست داشته باشید .