جار تخصصی نگهداری توتون

تومان355.000

دسته:

جار

بسیار با کیفیت
ایتالیایی

ظرفیت ٧۵٠ ml