جار تخصصی نگهداری توتون

تومان295.000

دسته:

جار

بسیار با کیفیت
ایتالیایی

ظرفیت ۵٠٠ ml