جار تخصصی نگهداری توتون

تومان195.000

جار

بسیار با کیفیت
ایتالیایی

سفارش پاسارگادتاباک
ظرفیت ٢٠٠ ml

هر عدد