جار حمل و نقل و نگهداری توتون استیل

55,000 تومان

توضیحات

درب قفلی
سفارش ماسترو رحیمی

واشر سیلیکاژل با کیفیت ایرانی

۱ عدد
برای اولین بار در ایران