زیردستی چوبی تخصصی هوادهی توتون

‌‌‎نسل جديد زیردستی چوبی تخصصی هوادهی توتون برای اولین بار در ایران ، چوب راش گرجستان