زیر سیگاری پیپ و استند پیپ

895,000 تومان

با چوب پنبه مخصوص ، سرامیکی