سیگار برگ دَگِر

تومان175.000

Cigar Dagger
🗡 سیگار برگ دَگِر
وسیله ای کاربردی جهت کشیدن قسمت انتهایی سیگاربرگ
ساخت ماسترو رحیمی