سیگار برگ دَگِر

175,000 تومان

Cigar Dagger
🗡 سیگار برگ دَگِر
وسیله ای کاربردی جهت کشیدن قسمت انتهایی سیگاربرگ
ساخت ماسترو رحیمی