غلاف نگهداری (هومیدور)

تومان1.950.000

حمل سیگاربرگ
با چوب سدار و چرم رنگ قهوه ای
Habanos