فیلتر بالسا ایرانی

ده عددی

چرا از پیپ های فیلتری استفاده شود و فیلتر تا چه اندازه از نیکوتین و قطران خواهد کاست؟

شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که داخل این فیلتر ها چیست و چگونه کار میکند. قسمت اعظم فیلتر شما از ذغال (کربن) تشکیل شده است و بخش دیگری سیلیکا ژل است. پروفسور تروب در مورد این مطلب تحقیقات فراوانی انجام داده است. درک آنچه ما از آن به عنوان دود تلقی می کنیم ذراتی است در بخار آب که ناشی از سوختن توتون با صد ها ذراه دیگر تشکیل می شوند. بخش زیادی از این قطره را تار و رسوب تشکیل می دهد که نیکوتین نیز در این ذرات نهفته است. برای حذف و کاهش این مواد بدون تغییر در طعم توتون از سیلیکا ژل مخصوص دنیکوتیا استفاده می شود. استفاده از سسلیکا ژل موجب غلیظ شدن نیکوتین و مواد مضر شده که در فیلتر جا مانده و از آن عبور نمی کنند. درجه اشباع سیلیکا ژل بالا بوده و در فیلتر های شیشه ای امکان مشاهده و تغییر رنگ آن امکان پذیر است. این شرکت بجز فیلتر پیپ، چوب سیگار های مجهز به سیلیکا ژل 100% نیز تولید می کند. لذا این شرکت به کلیه افرادی که می خواهند از پیپ یا سیگار استفاده کنند توصیه می کند از فیلتر های سیلیکا ژل این شرکت استفاده کنند. (این شرکت تحت نظارت وزارت بهداشت اتحادیه اروپا قرار داشته و محصولات آن در کلیه کشورهای اروپایی به فروش میرسند و سابقه فعالیت آن به سال 1932 بر می گردد.)

امروزه فیلترهای موجود در بازار به سه گروه اصلی تقسیم می شوند :

فیلترهای درون گذر : Pass Through Filters

فیلترهای جذبی : Absorptive Filters

فیلترهای تراکمی : Condensers Filters

فیلتر پیپ جذبی :

این گروه شامل فیلترهای 9 و 6 میلی متری چوب بالسا و یا افرا می باشند که تحت نام برندهای مختلف در بازار به فروش می رسند.

تاثیر و عملکرد این دسته از فیلترها در فرایند پیپ کشیدن بیشتر جذب رطوبت از دود حاصل از سوختن توتون است در نتیجه با استفاده از این نوع فیلترها اسموک خشک تر و تاحدی خنک تر خواهید داشت .

بر خلاف فیلترهای دورن گذر این گروه فیلترها بر روی طعم و مزه توتون تاثیر چندان محسوسی ندارند .