فیلتر بالسا

40,000 تومان

توضیحات

balsa filter pipe or  cigar holder

جهت پیپ یا چوب سیگار
۹ mm
ده عددی

فیلتر پیپ جذبی :

این گروه شامل فیلترهای 9 و 6 میلی متری چوب بالسا و یا افرا می باشند که تحت نام برندهای مختلف در بازار به فروش می رسند.

تاثیر و عملکرد این دسته از فیلترها در فرایند پیپ کشیدن بیشتر جذب رطوبت از دود حاصل از سوختن توتون است در نتیجه با استفاده از این نوع فیلترها اسموک خشک تر و تاحدی خنک تر خواهید داشت .

بر خلاف فیلترهای دورن گذر این گروه فیلترها بر روی طعم و مزه توتون تاثیر چندان محسوسی ندارند