فیلتر مخصوص چوب سیگار

95,000 تومان

فیلتر سیلیکا ژل رانسون
ranson purafilters
بسته ده عددی ۹ میلی متری
هر بسته