فیلتر مخصوص چوب سیگار

تومان95.000

فیلتر سیلیکا ژل رانسون
ranson purafilters
بسته ده عددی ۹ میلی متری
هر بسته