فیلتر مدیکو

شش میلیمتری

همواره درباره این موضوع که :
چه نوع پیپ با چه نوع سیستم فیلترینگ استفاده کنیم !؟
کدام سیستم فیلترینگ پیپ مناسب است !؟
آیا سیستم فیلترینگ بر روی کیفیت ساخت پیپ تاثیر دارد یا خیر !؟
و …. !؟
صرف نظر از اینکه سیستم فیلترینگ پیپ شما از چه نوعی است ! باید به این نکته توجه داشته باشید که سیستم های فیلترینگ پیپ عملکرد و تاثیرات مختلف و مختص خود را دارند.اینکه چه نوع سیستم فیلترینگ مناسب است بستگی به این دارد که هدف شما از استفاده از فیلتر در پیپ چیست!؟
اگر شما از نقطه نظر سلامتی از سیستم فیلترینگ پیپ بهره میبرید به نظر میرسه که عمل شما بر اساس تصور اشتباهی شکل گرفته است!
به دلیل اینکه داشتن تاثیر مثبت سلامتی سیستم فیلترینگ تنها در صورتی است کا شما دود پیپ را به داخل ریه ها فرو دهید که البته این روش صحیح نمیباشد و تازه این تاثیر مثبت در صورتی خواهد بود که از نوع مناسب فیلتر استفاده کرده باشید.
بعد از این مقدمه کوتاه به توضیح انواع سیستم های فیلترینگ پیپ می پردازیم.

امروزه فیلترهای موجود در بازار به سه گروه اصلی تقسیم می شوند :

فیلترهای درون گذر : Pass Through Filters

فیلترهای جذبی : Absorptive Filters

فیلترهای تراکمی : Condensers Filters

فیلتر پیپ  درون گذر:

این گروه شامل فیلترهای 9 و 6 میلی متری سرامیکی (یک سر و یا دوسر سرامیکی) محتوی کربن فعال و فیلترهای کریستالی محتوی کریستالهای سیلیس و فیلترهای حلقوی مخصوص پیپ فالکون می باشد.

تاثیر این گروه فیلترها بیشتر بر روی ذرات معلق و تاحدی مرئی موجود در دود حاصل از سوختن توتون است .
به این صورت که با عبور دود از درون این فیلترها که هر کدام محتوی مواد خاص خود هستند قسمتی از ذرات معلق و خاکستر و تاحدی نیکوتین موجود در دود جذب می شود .
این تاثیر فیلترینگ برای کسانی که به اشتباه دود را داخل ریه ها فرو میدهند میتواند تاثیر مثبتی در سلامتی شان داشته باشد اما برای کسانی که دود را فرو نمیدهند فقط باعث کمتر شدن طعم و مزه توتون و شاید تا حدی کمتر شدن رطوبت موجود شود .

با توجه به اینکه هنوز مطالعه علمی و دقیقی بر روی تاثیر فیلتر در سلامتی پیپ کش ها صورت نگرفته است بنابر شواهد موجود و تجربیات شخصی تفاوت آشکار و واضحی در سلامت کسانی که در هنگام کشیدن پیپ از فیلتر استفاده میکنند و کسانی که استفاده نمیکنند ،دیده نمیشود.

نکته دیگری که قابل تامل است این است که استفاده از فیلترهای درون گذر به دلیل نحوه عملکرد آنها باعث افت محسوس در طعم و مزه و تاحدی نیکوتین موجود در دود پیپ میشوند و این موضوع خود میتواند دلیل بر این شود که نیاز مصرف کننده تامین نشود چه از لحاظ جسمی و چه روحی و عاملی شود برای بالا رفتن تعداد دفعات پیپ کشیدن که خود باعث افزایش در معرض خطر قرار گرفتن سلامت فردی میشود .