فیلتر کربن پیپ

نسل جدید
ده عددی دو سر سرامیک

 

فیلتر پیپ  درون گذر:

این گروه شامل فیلترهای 9 و 6 میلی متری سرامیکی (یک سر و یا دوسر سرامیکی) محتوی کربن فعال و فیلترهای کریستالی محتوی کریستالهای سیلیس و فیلترهای حلقوی مخصوص پیپ فالکون می باشد.

تاثیر این گروه فیلترها بیشتر بر روی ذرات معلق و تاحدی مرئی موجود در دود حاصل از سوختن توتون است .
به این صورت که با عبور دود از درون این فیلترها که هر کدام محتوی مواد خاص خود هستند قسمتی از ذرات معلق و خاکستر و تاحدی نیکوتین موجود در دود جذب می شود .
این تاثیر فیلترینگ برای کسانی که به اشتباه دود را داخل ریه ها فرو میدهند میتواند تاثیر مثبتی در سلامتی شان داشته باشد اما برای کسانی که دود را فرو نمیدهند فقط باعث کمتر شدن طعم و مزه توتون و شاید تا حدی کمتر شدن رطوبت موجود شود .

با توجه به اینکه هنوز مطالعه علمی و دقیقی بر روی تاثیر فیلتر در سلامتی پیپ کش ها صورت نگرفته است بنابر شواهد موجود و تجربیات شخصی تفاوت آشکار و واضحی در سلامت کسانی که در هنگام کشیدن پیپ از فیلتر استفاده میکنند و کسانی که استفاده نمیکنند ،دیده نمیشود.

نکته دیگری که قابل تامل است این است که استفاده از فیلترهای درون گذر به دلیل نحوه عملکرد آنها باعث افت محسوس در طعم و مزه و تاحدی نیکوتین موجود در دود پیپ میشوند و این موضوع خود میتواند دلیل بر این شود که نیاز مصرف کننده تامین نشود چه از لحاظ جسمی و چه روحی و عاملی شود برای بالا رفتن تعداد دفعات پیپ کشیدن که خود باعث افزایش در معرض خطر قرار گرفتن سلامت فردی میشود .