قهوه ترک آسیاب شده

تومان39.500

دسته:

یک دهه تجربه ماسترو رحیمی
در صنعت قهوه
مناسب قهوه جوش مسی
صد گرمی
همراه با آموزش مربوطه