0%

قهوه ترک آسیاب شده

35,000 تومان

دسته:

توضیحات

یک دهه تجربه ماسترو رحیمی
در صنعت قهوه
مناسب قهوه جوش مسی
صد گرمی
همراه با آموزش مربوطه