قهوه فرانسه آسیاب شده

تومان49.000

دسته:

یک دهه تجربه ماسترو رحیمی
در صنعت قهوه
مناسب فرنچ پرس
صد گرمی
همراه با آموزش مربوطه