كيف سيگاربرگ

795,000 تومان

كيف

جلد چرم هورس
طبيعي
کیف حمل سيگار برگ
به همراه سه غلاف فلزي سيگار برگ كوهيبا
( غلاف خالي است تا سايز سيگلو شش در آن جا مي شود ) ، طراحی جای کاتر ، پانچر و فندک هم داخل آن انجام شده است
مخصوص حمل و نقل و نگهداري كوتاه مدت سيگاربرگ