کیف سیگاربرگ کوهیبا

کیف سیگاربرگ کوهیبا

چرم هارد کیس انگلیسی جهت حمل سیگاربرگ
به همراه یک عدد کاتر کوهیبا
Cohiba

جهت دریافت مطالب تکمیلی به لینک زیر مراجعه کنید :

https://www.iranhabanos.com/cigars/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1