مایع نظافت پیپ یا چوب سیگار پاساکلینر

تومان55.000

جهت نظافت و ضدعفونی مسیر هوایی استم و داخل آتشگاه پیپ
و نظافت چوب سیگار
و مناسب جهت سرویس دوره ای
و دیفیوز کردن

 

روش استفاده از مایع دیفیوزر پیپ هم بسیار آسان است. ابتدا مایع را داخل لوله دهنی اسپری می کنید تا از سمت دیگر مایع بیرون بریزد، سپس با نخ تمیز کننده آنرا خشک می کنید. همین کار را برای داخل لوله چوبی پیپ و قسمت آتشگاه هم باید انجام بدهید. اکثر لیکوید دیفیوزر ها قدرت پاک کردن جای آتش از روی پیپ را هم دارند، فقط کافیست روی قسمتی که در اثر آتش سیاه شده است اسپری کرده و سپس آن را یک دستمال خشک کنید تا بتوانید کم کم اثر آتش را محو کنید.