مایع پولیش پیپ Savinelli pipe polish

تومان135.000

مخصوص برایر

مناسب جهت بازگرداندن و حفظ ظاهر و جلای اولیه پیپ های برایری

بوسیله پارچه مناسب بر روی پیپ برایری مالیده شود ، پس از خشک شدن بوسیله پارچه مناسب و یا پد مخصوص ، پولیش شود