نخ تمییز کننده پیپ فالکون

85,000 تومان

توضیحات

یکی از دلایل خرابی مسیر هوایی پیپ فالکون استفاده از توتون معطر ! و عدم استفاده از نخ استاندارد است

 

نخ تمیز کننده پیپ:
نخ به دوگونه زبر و نرم عرضه می گردد. در صورتی که پس یک یا دو اسموک پیپ خود را تمیز می کنید از نخ نرم استفاده کنید و در صورتی که دیر به دیر پیپ خود را نخ می کشید از نخ  زبر استفاده کنید.