نخ تمییز کننده پیپ یا چوب سیگار رنگی

75,000 تومان

توضیحات

همچنین استفاده در تزئینات و صنایع دستی

 

نخ تمیز کننده پیپ:
نخ به دوگونه زبر و نرم عرضه می گردد. در صورتی که پس یک یا دو اسموک پیپ خود را تمیز می کنید از نخ نرم استفاده کنید و در صورتی که دیر به دیر پیپ خود را نخ می کشید از نخ  زبر استفاده کنید.