نخ تمییز کننده پیپ یا چوب سیگار

تومان95.000

ضخیم

مناسب آب گیری و نظافت

نخ تمیز کننده پیپ:
نخ به دوگونه زبر و نرم عرضه می گردد. در صورتی که پس یک یا دو اسموک پیپ خود را تمیز می کنید از نخ نرم استفاده کنید و در صورتی که دیر به دیر پیپ خود را نخ می کشید از نخ  زبر استفاده کنید.

برای اطلاعات بیشتر به لینک مقالات زیر مراجعه کنید :

https://www.pasargadtabac.net/pip/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%BE

https://www.pasargadtabac.net/pip/%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%BE

https://www.pasargadtabac.net/pip/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84-%D9%82%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%BE