هومیدور رومیزی سیگاربرگ

دسته:

درب شیشه ای

چوب سدار اصل با کیفیت (مخصوص نگهداری و مرطوب نگه داشتن سیگاربرگ )