هومیدور رومیزی سیگاربرگ

دسته:

لوتوس لیمیتد ادیشن

چوب سدار اصل با کیفیت شماره ١۴٩۶ از ٢٠٠٠ عددی که در دنیا تولید شده است (مخصوص نگهداری و مرطوب نگه داشتن سیگاربرگ