هومیدور رومیزی سیگاربرگ

7,550,000 تومان

چوب سدار اصل با کیفیت

(مخصوص نگهداری و مرطوب نگه داشتن سیگاربرگ )