هومیدور رومیزی

دسته:

مونته کیریستو سیگاربرگ

چوب سدار اصل با کیفیت (مخصوص نگهداری و مرطوب نگه داشتن سیگاربرگ