هومیدور رومیزی هاباناس سیگاربرگ

تومان5.950.000

دسته:

چوب سدار اصل با کیفیت (مخصوص نگهداری و مرطوب نگه داشتن سیگاربرگ )