پیپ ایتالیایی

995,000 تومان

‏پیپ استفاده شده ایتالیایی دسته بلند
بدون فیلتر

پیپ دکتر وفادار کلکسیونر
وضعیت خوب