توضیحات

متریال ایتالیایی گرید و گرین بالا
طراحی خاص oval آتشگاه بیضی
تماما دست ساز و
ساخت زمان بر و فرم دهی سخت آتشگاه
رینگ و استم با کیفیت
لیمیتد ادیشن ، کلکسیونی
سال ۲۰۲۰
هنر
Mastro Rahimi
با ادوات هدیه