پیپ ایرانی

متریال ایتالیایی گرید و گرین بسیار بالا
طراحی خاص spiral series
چند وجهی
تماما دست ساز و
ساخت و فینیش زمان بر
رینگ و استم با کیفیت
لیمیتد ادیشن ، کلکسیونی
سال ۲۰۲۰
هنر
Mastro Rahimi

با ادوات هدیه