0%

توضیحات

کم استفاده شده کلکسیونی رینگ نقره دوبل و ارزشمند هر دو رینگ طراحی زیبا دارد
کلکسیونر محترم انجمن پیپ آقای دکتر قانع ، به علت مهاجرت
وضعیت عالی در حد نو