پیپ ایرانی

متریال ایتالیایی گرید و گرین بسیار بالا

طراحی خاص spiral series
چند وجهی
تماما دست ساز ، فینیش خاص الهام گرفته از کستلو
و
ساخت و فینیش زمان بر

استم ابونیت با کیفیت و طراحی خاص

لیمیتد ادیشن ، کلکسیونی
سال ۲۰۲۰

هنر 👇

Mastro Rahimi

با ادوات هدیه