پیپ ایرانی

متریال ایتالیایی،طراحی خاص و ظریف
گرین و گرید بالای ریشه
دست ساز،هالف چرچ فیلتر فلزی مخصوص حرفه ای ها یا خانم ها
Mastro Rahimi
با ادوات هدیه