پیپ ایرانی

سری اکونومی و تعداد محدود
‌‌‎ متریال ایتالیایی
دست ساز ، فینیش خاص و زیبا
با ادوات هدیه