پیپ ایرانی

متریال ایتالیایی

شماره ١٠۵٠

طراحی زمان بر و پیچیده شعله ای :fire:

دست ساز ، برایر با گرین و گرید بالا
پیپ دو دسته ، یک دسته بلند پیپ و یک دسته کوتاه با طراحی رینگ چوبی زیبا

کلکسیونی

هنر
Mastro Rahimi

با ادوات هدیه