پیپ ایرانی

متریال ایتالیایی

شماره ١٠۴٠

طراحی زمان بر و پیچیده شعله ای

دست ساز ، برایر با گرین و گرید بالا
پیپ دو دسته ، یک دسته بلند چوبی با استم اصولی و یک دسته کوتاه با طراحی رینگ چوبی زیبا

کلکسیونی

هنر
Mastro Rahimi
با ادوات هدیه