پیپ بربیا ایتالیا

سری وینتیج ام پی بی ۵۵

Brebbia pipe MPB 55
بدون فیلتر